Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nybø demper forventningene til ny avtale med britene

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier norske bedrifter må forberede seg på nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked.

«Minst like gode vilkår for norsk næringsliv i framtida som vi har gjennom EØS i dag.» Det var lenge regjeringens mantra for forhandlingene med Storbritannia om en ny frihandelsavtale for tida etter brexit.

Men nå justeres forventningene ned.

– Selv om vi har høye ambisjoner for frihandelsavtalen, så vil det være et dårligere utgangspunkt enn det vi har i dag gjennom EØS, sier Nybø til NTB.

Ifølge henne må næringslivet forberede seg på nye handelshindre når Storbritannia trer ut av det indre marked til nyttår.

– En frihandelsavtale vil ikke kunne erstatte den EØS-avtalen som gjelder i dag.

Dette er målene

I en pressemelding torsdag oppsummerer Nærings- og fiskeridepartementet Norges mål for forhandlingene.

Der fastslås det at Norge bør få «minst like god tilgang til det britiske markedet» som EUs medlemsland – om enn ikke like god tilgang som i dag.

Norge ønsker også de samme vilkårene som EU når det gjelder finansielle tjenester, mattrygghet, tekniske forskrifter og veterinære regler.

Norge går også inn for nulltoll for alle industrivarer og full frihandel for sjømat.

På landbruk ønsker Norge derimot å opprettholde det tollvernet som norske bønder nyter godt av i dag.

Et annet komplisert spørsmål er tjenestehandel. Der vil regjeringen jobbe for at handelen med britene kan videreføres «så langt som mulig».

Har dårlig tid

Hastverket er stort. Avtalen må være på plass innen nyttår. Da utløper nemlig overgangsordningene som Storbritannia har fått på plass med EU.

– Vi har kjempedårlig tid, sier Nybø, som viser til at frihandelsavtalen også må behandles i Stortinget før den kan tre i kraft.

Nybø legger ikke skjul på at den britiske regjeringens kompromissløse tilnærming til brexit har satt begrensninger for hva det er mulig å få til.

– Vi har høye ambisjoner for denne frihandelsavtalen, sier hun.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å sikre det som er viktig for vårt næringsliv. Men det blir noe annet enn den EØS-avtalen vi har i dag.