Direktør Tone Lindberg Grøstad i MGF.

Nyansattelse og omorganiseringer i MGF

– Maskingrossisternes Forening (MGF) har ansatt ny medlemsansvarlig/prosjektleder og har samtidig gjort en omorganisering for å styrke fokuset på våre medlemmer og arrangementer.

Det sier direktør Tone Lindberg Grøstad i en pressemelding fra MGF.

MGF har ansatt Bente Austad som medlemsansvarlig / prosjektleder i foreningen. Austad har lang erfaring fra finans, industri og har tidligere vært midlertidig ansatt hos i MGF i forbindelse med SMART industri 2018 og Vei og Anlegg 2018. Hun kommer fra stilling som Project Procurement Manager i Dresser Rand. Austad vil i tillegg til å være førstelinje i medlemsservicen, være prosjektleder for SMART industri 21, står det i meldingen fra MGF.

Maskingrossisternes Forening har samtidig gjort en tilpasning av organisasjonen for å møte fremtidige utfordringer. Gry Ingebretsen endrer stilling til administrasjons- og prosjektleder og vil være prosjektleder for Vei og Anlegg 21.

Direktør Tone Lindberg Grøstad vil være prosjektleder for alle fagsaker og kontaktledd for myndigheter og samarbeidspartnere.

– Dette vil styrke vårt fokus på de viktige utfordringer som bransjen står overfor og forsikre at vi viderefører den strategi som medlemmene og styret i MGF har vedtatt, kommenterer Grøstad.