- Dette prosjektet er ikke bare nyttig for entreprenørbedriftene, men også for kundene våre, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørnæringen Bygg og Anlegg (EBA), som også er møteleder for konferansen.

Ny veileder for bedre samhandling i byggenæringen

Tidlig involvering av entreprenør i prosjekteringsfasen er ett av rådene i en ny veileder for bedre samhandling i bygge- og anleggsnæringen som nå er klar.

Veilederen skal presenteres på digital konferanse 28. april kalt "Samspill i bygg og anlegg". Veilederen er utviklet gjennom et forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet og NTNU, og deltakelse fra en rekke bransjeaktører.

Pål Egil Rønn. Arkivfoto: Ådne Homleid

- Målet er at veilederen vil bidra til samhandling og mindre friksjon i bygg- og anleggsprosjektene fremover. Det er krevende å forske på et tema der kultur, organisering og kontrakt er viktige rammebetingelser. Næringen og Norge trenger økt verdiskaping og vi tror kunnskapen i forskningsprosjektet vil bidra til dette, sier Pål Egil Rønn, styreleder i prosjektet Kontraktstrategi og Spesialistbasert Samhandling (KSS) i en pressemelding. Forskningsprosjektet, som har pågått siden 2017, har blant annet sett på hvordan byggherrer og entreprenører kan stille krav i kontrakter om samhandling mellom leverandører for å øke verdiskapingen og redusere antall konflikter.

I tillegg til forskning relatert til prosjekteringsfasen i bygg- og anleggsnæringen, har prosjektet også gjennomført studier av samhandling i produksjonen. Målet har vært å utvikle prosesser og felles tilnærming som demper motsetninger og forebygger konflikter i prosjektene.

- Dette prosjektet er ikke bare nyttig for entreprenørbedriftene, men også for kundene våre. Med bedre kommunikasjon og samhandling kan medlemmene våre bruke all sin energi på å løse oppdraget på best mulig måte i stedet for å irritere seg over konflikter med og mellom partnere og underleverandører, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørnæringen Bygg og Anlegg (EBA), som også er møteleder for konferansen.

Rapporten fra forskningsprosjektet peker på at behovet for å mestre samhandling øker i takt med samtidig prosjektering og antall eksperter.

- Når byggherre, rådgiver og entreprenør samarbeider fra plan- og prosjekteringsprosessen, er de avhengig av å finne måter å kommunisere og samarbeide på. Gode kontrakter er en kritisk suksessfaktor, sier Lars Andersen, forskningsleder ved Studio Apertura/NTNU Samfunnsforskning i meldingen.

Fra næringen har følgende aktører deltatt i prosjektet: AF Gruppen (administrativt ansvarlig), Veidekke, Hæhre Entreprenør, Rambøll, Sykehusbygg, Nye Veier, Statens vegvesen, Arkitektbedriftene i Norge, og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Du finner mer informasjon om koneransen her

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.