En utredning foreslår at Konkurransetilsynet bør kunne bøtelegge enkeltpersoner som bryter konkurranseloven, og ikke bare foretak. Foto: Terje Pedersen / NTB

En utredning foreslår at Konkurransetilsynet bør kunne bøtelegge enkeltpersoner som bryter konkurranseloven, og ikke bare foretak. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ny utredning vil la Konkurransetilsynet bøtelegge enkeltpersoner

Konkurransetilsynet burde ha mulighet til å ilegge enkeltpersoner overtredelsesgebyrer for brudd på konkurransereglene, ifølge en utredning.

– I dag kan Konkurransetilsynet bare gi overtredelsesgebyr til foretak, ikke personene som faktisk bryter loven. Det kan svekke den avskrekkende effekten håndhevingen av loven skal ha, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I utredningen foreslås det at enkeltpersoner skal kunne sanksjoneres for de mest alvorlige tilfellene av ulovlig samarbeid begått under særlig skjerpende omstendigheter.

Det kan gjøre sanksjoneringen mer effektiv og øke sjansen for at personer som spiller en sentral rolle i lovbruddet, kan straffes, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

I dag må Konkurransetilsynet anmelde saken til politiet dersom de mener at enkeltpersoner bør straffes, og er dermed avhengige av at politiet prioriterer og forfølger saken.

Det har bidratt til at ingen enkeltpersoner har blitt straffet for brudd på konkurranseloven siden loven trådte i kraft i 2004, opplyser departementet.

Jurist og professor i rettsvitenskap Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen har utredet spørsmålet.