BIM-teknikker Kristoffer Løvbakke (fra venstre), utvikler Øystein Handegard, produktdesigner Johan Bertnes Røed, utvikler Jean Niklas L’orange, produktsjef Ragnhild Byrkjeland og daglig leder Kristin Omholt-Jensen i Rendra.

Ny teknologi bringer BIM ut på byggeplassen

Norske Rendra har knekt koden for hvordan å få en fullt fungerende BIM-modell på telefonen.

BIM har vist seg å være et uvurderlig verktøy i både plan- og driftsprosessen for nye bygg. Fremdeles er det dog vanskelig å benytte modellene ute på plassen, og papir og todimensjonale tegninger dominerer fortsatt selve byggefasen.

– I byggeperioden har vi dyktige folk som jobber, men de har ikke de nødvendige verktøyene for å jobbe digitalt. I dag er det vanskelig å faktisk bruke BIM på mobilen, da det er snakk om mye informasjon, og mobile enheter har rett og slett ikke kapasitet nok. Men den koden har vi knekt nå, sier daglig leder Kristin Omholt-Jensen i Rendra.

Omholt-Jensen mener gode løsninger for mobil og nettbrett er helt nødvendige for å realisere ønsket om en digital byggeplass. Datamaskiner på brakkene og BIM-kiosker er, ifølge Rendra-sjefen, ikke riktig nok.

– Informasjonen skapes på byggeplassen. Så lenge de ute på plassen bruker penn og papir, får man ikke all infoen inn i modellene. Med Rendra kan man jobbe, kommentere og dokumentere inn i selve modellen i sanntid mens man er ute på plassen, understreker hun.

Liten løsning for stor utfordring

Omholt-Jensen påpeker at en løsning som fungerer på kontoret ikke nødvendigvis vil fungere like godt hvis man prøver å bruke den på en telefon eller nettbrett.

Ingen av dagens mobile enheter har samme kapasitet som kontormaskinene.

– Det vi prøver å gjøre her, er å få 20 liter melk inn i en én liter stor kartong. Løsningen har vært å plukke ut akkurat det man trenger akkurat der man er, og så strømme akkurat denne informasjonen til enheten. Her er det en del lure algoritmer i sving, både før og under datasending, sier utvikler Øystein Handegard.

Handegard og kollegene understreker at man med Rendra ikke laster ned noe til mobilen eller nettbrettet, og at alt arbeid foregår inne i modellen.

Selv om programmet er helt nytt, har det allerede blitt testet ut over flere perioder.

– Vi har brukt mange piloter her for å få innspill på hva det er man ønsker og trenger i en slikt software. Brukerne er dyktige håndverkere, men alle er ikke like flinke til å jobbe digitalt , og det er derfor viktig at Rendra O er enkelt og intuitiv å bruke slik at flinke fagfolk ønsker å bruke løsningen vår, sier Kristin Omholt-Jensen.

– Forenklet og oversiktlig

Anleggsleder Markus Berget i Caverion mener det nye BIM-programmet kan forenkle hverdagen betraktelig.

I Caverion har Rendra blitt brukt på flere prosjekter siden 2013. Anleggsleder Markus Berget har blant annet brukt BIM-programmet på SINTEF Energilaboratorium i Trondheim, og sier overfor Byggeindustrien at arbeidet både kan løses på en raskere og mer effektiv måte med de nye tekniske hjelpemidlene.

– Vi er mellom ti og tolv brukere på SINTEF-prosjektet som bruker Rendra for å få BIM på byggeplassen, og det har blitt veldig godt mottatt. Alle sammen setter jo pris på ting som forenkler hverdagen, sier han.

Berget sier at muligheten til å jobbe direkte i BIM-modellen gjør det mye enklere å få en god forståelse av hvordan det ferdige bygget skal bli når de er ute på plassen.

– Når du har 3D-modellen med deg i lomma får du virkelig tatt ut nytten av den. Skjemaveldet er kastet, og hverdagen er forenklet noe helt vanvittig, sier han.

SINTEF Energilaboratorium ble overlevert 1. september i fjor, men Berget forteller at Rendra også har vist seg å være uvurderlig for Caverion i tiden etter overlevering også.

– For å sikre en optimal livssyklus for bygget og de tekniske løsningene er sanntidsstreaming av 3D-modellen et effektivt verktøy. Med all informasjon tilgjengelig på en håndholdt enhet ute på bygget, kan vi løse ombygging og rehabilitering veldig raskt uten å måtte lete i filer og mapper etter riktig informasjon, sier Berget.