Illustrasjonsfoto: Kruse Smith

Ny strategi etter dårlig år for Kruse Smith

Entreprenør- og eiendomskonsernet Kruse Smith fikk i fjor et underskudd på 138 millioner kroner. Ordrereserven var imidlertid rekordhøy ved inngangen til 2018.

Omsetningen i konsernet sank fra 3.853 millioner kroner i 2016 til 3.643 millioner kroner i fjor. Ser man på 2015-omsetningen på 4.204 millioner kroner, er fallet enda større.

Ordrereserven derimot er veldig positivt. Ved fjorårets utgang var reserven over 2,5 milliarder kroner høyere enn året før, og solide 4.894 millioner kroner.

Hovedårsakene til det dårlige resultatet er avsetning knyttet til rettstvister, nedskriving innen næringseiendom og svake resultater på byggeprosjekter på Sørvestlandet. Resultatet i konsernets eiendomsselskap ble også i 2017 svakt på grunn av lavt boligsalg i denne regionen.

- Det er flere årsaker som til sammen gir et dårlig resultat. Men det er ikke tvil om at et underliggende problem som vi nå har grepet fatt i, er at vi har tatt for store risiki for å holde omsetning og sysselsetting oppe i tøffe tider etter oljekrisa, sier konsernsjef Heidi Wolden i en pressemelding.

Ny strategi

Konsernet har det siste året gjennomført et omfattende arbeid med å utarbeide en ny strategi. Dette har blant annet konsekvenser for minstestørrelsen på prosjekter, hvilke prosjekter man går inn i, for risikovurdering og juridisk kvalitetssikring.

- Kruse Smith har alltid vært kjent for høy håndverksmessig standard, og det er ikke i kvaliteten ute på bygge- og anleggsplassene utfordringen har ligget. Men vi må erkjenne at vi ikke har vært dyktige nok til å inngå bærekraftige og gode kontrakter, sier Wolden.

Som et ledd i strategien er det opprettet en egen enhet med fokus på marked og tidlig-fasen i prosjektene. I tillegg har man ansatt egen juridisk direktør og styrket risikohåndteringsfunksjonene i konsernet.

- Vi ser allerede at denne organiseringen har gitt oss bedre oversikt og kontroll, blant annet knyttet til kalkulasjon og tilbudsarbeid, sier Wolden

Til tross for negative resultater de siste to årene, har styret vedtatt en ambisiøs digitaliseringsstrategi. Sammen med grepene man har gjort, mener styret og ledelse at dette er en forutsetning for å skape ønsket vekst og lønnsomhet.

- Vi har derfor styrket vår satsing innen dette området betydelig i inneværende år, og vi har begynt å rekruttere nye medarbeidere med digital kompetanse og erfaring, uttaler Wolden.

Bedret likviditet

Det skuffende resultatet er mye knyttet til avsetninger og nedskrivninger. Blant annet er det gjort omfattende avsetninger knyttet til en voldgiftssak om byggeprosjektet Maridalsveien 205 i Oslo, som stod ferdig i 2013. Kruse Smith har mye av sin virksomhet på det oljerammede Sør- og Vestlandet, der man brukte 2017 på å nedskrive og avslutte flere prosjekter.

Det gjorde at egenkapitalgraden ved utgangen av året var på 18,3 prosent. Samtidig bedret konsernet sin likviditet i 2017.

Wolden understreker at selv om resultatet for 2017 er svært langt unna å være tilfredsstillende, er det ingen fare for konsernets videre eksistens som et av Norges største, privateide entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap.

- Kruse Smith har en lang og stolt historie. Situasjonen er utfordrende, men vi har dyktige medarbeidere og langsiktige eiere som støtter de strategiske grepene som nå gjennomføres. Det gir oss både vilje og motivasjon til å jobbe oss ut av en situasjon vi ikke trives med, sier Wolden.