Lindabs nye konstruksjon av sandwichelementer vil ifølge selskapet forenkle byggingen. Foto: Lindab

Ny sandwichløsning fra Lindab

Lindabs nye konstruksjon av sandwichplater oppfyller kravet for brannklassifiseringen EI90-M.

For at en brannavskillende vegg også skal klare mekanisk påvirkning, har det tidligere vært behov for tyngre konstruksjoner først og fremst i betong. Nå har Lindab utviklet en løsning med et enkelt sandwichelement som klarer EI90–M kravet uten kompliserte forsterkninger, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Kostnadskrevende komplementeringer er nå historie ettersom Lindab har testet sin løsning og sendt inn patentsøknad for et sandwichpanel som klarer kravet EI90–M på egen hånd.

– Forenkler byggingen

– Lindab har stort fokus på utvikling av nye innovative løsninger, spesielt med tanke på å forenkle byggingen. Med store krav fra kundegruppen vår, både med hensyn til brannløsninger, innbruddsløsninger eller teknisk utfordrende prosjekter, er vi veldig fornøyd med å kunne tilby M-klassifiserte elementer som i høyeste grad vil forenkle byggingen for våre kunder, sier salgssjef Byggevarehandel og Byggpartner i Lindab, Terje Tolleshaug i pressemeldingen.

Testet i Sverige

Han mener at Lindab med dette produktet nå er blitt en enda mer komplett leverandør.

– Dette panelet er unikt i bransjen, og jeg tror etterspørselen vil bli stor, sier Tolleshaug.

Testene av Lindabs paneler er gjennomført hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås, som er sertifisert for å utføre denne typen tester, ifølge Lindab.