Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ny rapport viser priseffekten av økt boligbygging

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse mener å dokumentere en forventet boligprisnedgang på ni prosent i Oslo med en tre prosents økning i boligbyggingen i hovedstaden.