Siren Sundby, kanskje mest kjent som merittert seiler, leder i dag sektoren for industriell produksjon og bygg og anlegg i Capgemini Invent. Foto: Capgemini
Siren Sundby, kanskje mest kjent som merittert seiler, leder i dag sektoren for industriell produksjon og bygg og anlegg i Capgemini Invent. Foto: Capgemini

Ny rapport om utslippsfrie byggeplasser – dette er barrierene

Kun én prosent av maskinparken er elektrisk. Tilleggskostnader, fravær av  forutsigbare insentiver og begrenset tilgang på nullutslippsmaskiner er noen av barrierene på veien mot utslippsfrie byggeplasser, viser fersk rapport.