Landskapsarkitekt Nina Marie Andersen i Sweco.

Ny rapport om sirkulær byutvikling

Sweco har nylig lansert en ny engelskspråklig rapport om sirkulærøkonomi.

Rapporten «Going circular – A vision for the urban transition» tar blant annet for seg hvordan sirkulære løsninger kan bidra til å skape klimavennlige og unike byrom, heter det i en pressemelding fra rådgiverselskapet.

Landskapsarkitekt Nina Marie Andersen er en av forfatterne, og håper at den vil inspirere bransjen til å tenke mer sirkulært i tiden fremover.

– I dag er normen at vi river ned og bygger nytt. Skal vi redusere våre utslipp og håndtere klimaendringene må vi snu denne trenden. En sirkulær tankegang vil bidra til å redusere klimagassutslipp, begrense utbygging i jomfruelig terreng og ikke minst skape unike, urbane områder, uttaler Andersen.

Rapporten inneholder eksempler på sirkulære prosjekter fra både Norge og utlandet, blant annet trekkes Construction City i Oslo og Kadettangen i Bærum frem. Den inngår i rapportserien «Urban Insight» som distribueres til rådgivere, arkitekter og utbyggere på tvers av Europa.