Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (t.h.) mottok rapporten fra Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO.

Ny rapport: Energieffektivisering kan frigjøre mer energi enn all norsk vindkraft

En ny rapport konkluderer med at lønnsom energieffektivisering i bygg kan frigjøre 13 TWh.

Det er i tilfelle mer enn produksjonen av norsk vindkraft. I 2020 stod norsk vindkraft for en produksjon på rett i underkant av 10 TWh.

– Det er på høy tid at politikerne får mer fokus på å utløse potensialet i energieffektivisering i bygg, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie i en pressemelding.

Rapporten ble overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup torsdag.

Vil ha mål om 8-13 TWh innen 2030

Rapporten tar til orde for at Norge bør gjøre som EU, og minst doble ambisjonene for energieffektivisering i bygg. Det vil innebære et mål om spare mellom 8 og 13 TWh innen 2030.

– 8 TWh er nok energi til å lade hele fem millioner elbiler, mens 13 TWh er mer energi enn all norsk vindkraft. Dette viser at potensialet er kjempestort, og det bør politikerne nå ta inn over seg, sier Voie i meldingen.

Konfliktfri energi fra lønnsomme tiltak

Tore Strandskog er næringspolitisk direktør i Nelfo. Han sier rapporten inneholder en lang rekke lønnsomme tiltak som i sum er et konfliktfritt alternativ til mange kontroversielle vann- og vindkraftprosjekter.

– Vi ber ikke om enorme subsidier, men vi trenger ambisiøse mål og målrettet politisk handling, sier han i en kommentar.

Inntil 45.000 nye årsverk

Det er konsulentselskapet Thema Consulting som på oppdrag fra Interessegruppen for energieffektivisering, et samarbeid mellom EFO og Nelfo, har utarbeidet rapporten som ser på potensialet for energieffektivisering og hvordan dette kan utløses.

Rapporten fra Thema Consulting har også sett nærmere på om det blir nye jobber av økt satsing på energieffektivisering.

Rapporten konkluderer med at 13 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030 kan utløse inntil 45.000 nye årsverk. Disse jobbene vil ifølge rapporten komme særlig innen byggebransjen og tekniske fag.