Senioringeniør Brit Roald i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.
Senioringeniør Brit Roald i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK. DiBK

Ny rapport avslører mange byggfeil på boliger

En ny rapport fra Menon Economics kartlegger omfanget og årsakene til byggfeil i Norge. Rapporten avdekker minst én byggfeil i over halvparten av alle boligenheter som er oppført fra 2010 til 2020.