Seksjonssjef Ragnhild Aalstad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fungerende administrerende direktør Ari Soilammi i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Ny podkast: Hvor rustet er vi for katastrofe?

Når katastrofen inntreffer, vil byggene og infrastrukturen vår ofte være første forsvarslinje mot kreftene. Da er det viktig at dimensjonering og vedlikehold er tilstrekkelig.

I møte med jordskjelv, skred, ekstremvær og store branner er vi mennesker prisgitt naturkreftene, men også det bygde miljøet vi befinner oss i. Gode bygg beskytter oss når ulykken inntreffer, men dårlige bygg og anlegg kan gjøre en katastrofe enda verre.

I den siste episoden av Byggeindustriens podkast Byggeplassen møter vi seksjonssjef Ragnhild Aalstad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fungerende administrerende direktør Ari Soilammi i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) for å snakke om naturkatastrofer i møte med bygg og anlegg.

Hvis det skulle gå et stort jordskjelv i Norge, vet vi hvilke bygg som er trygge å oppholde seg i?

Lær mer om dette i Byggplassen.