Flomvei fra Vahls gate. Foto: Yvona Holbein / Oslo kommune

Ny overvannsveileder for Oslo – må inn i alle planer

Etter tre års arbeid har Plan- og bygningsetaten i Oslo lagt frem en ny tverretatlig overvannsveileder, samt et unikt nytt flomkart for hovedstaden.