Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon. Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane Nor

Ny milliardsmell for InterCity-prosjekt – hovedentreprise ble 1,5 milliarder dyrere enn anslått

Bane NOR trodde hovedentreprisen for Sandbukta-Moss-Såstad ville koste 4,8 milliarder kroner. Fredag signerte de en kontrakt med Acciona og Implenia Norge som ligger 1,5 milliarder kroner over estimatet.

I forrige uke kunne Byggeindudstrien fortelle at de to utførelelsesentreprisene for InterCity-prosjektet Venjar-Langset ved Eidsvoll ble én milliard kroner dyrere enn Bane NOR hadde estimert.

Samtidig skrev vi at Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet også ville sprekke på kostnadssiden på grunn av vanskelige grunnforhold.

Bane NOR ville da ikke kommentere sprekken før kontrakten med entreprenør var underskrevet.

1,5 milliarder over

Fredag inngikk Bane NOR avtale med et arbeidsfellesskap mellom Acciona og Implenia Norge.

Prislappen endte på 6,3 milliarder kroner for Sandbukta-Moss-Såstad.

Det er 1,5 milliarder mer enn forventet.

- Som bygg.no har omtalt tidligere har prosjektet kommunisert økte kostnader pga. mer kompliserte grunnforhold enn antatt og et hektisk anleggsmarked. Dette gjenspeiles i denne kontrakten, som hadde et estimat på 4,8 milliarder i 2019-kroner. Kontrakten som ble tildelt i dag er på 6,3 milliarder. Vi ser derfor en risiko for å gå utover den totale kostnadsrammen for prosjektet når vi etter hvert også skal kontrahere jernbanetekniske entrepriser. Utviklingen i prosjektet er varslet til Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet, skriver leder kommunikasjon og samfunnskontakt i utbyggingsdivisjonen til Bane NOR, Cecilie Melland, i en e-post til Byggeindustrien.

Flere årsaker til sprekk

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bane NOR tegnet fredag kontrakt med arbeidsfellesskapet Acciona Construcción S.A. og Implenia Norge AS. På bildet ser vi, f.v, Huberto Moreno (Adm.dir. Construction Business i Acciona), Jarle Rasmussen (prosjektsjef Bane NOR), Audun Aaland (Adm.dir. Implenia Norge AS) og Einar Kilde (Utbyggingsdirektør i Bane NOR). Foto: Bane NOR

Utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane NOR sa i forrige uke til Byggeindustrien at det er flere årsaker til at de to InterCity-prosjektene har fått budsjettoverskridelser, men han ville på daværende tidspunkt ikke kommentere hvor store summer det er snakk om på Sandbukta-Moss-Såstad:

– Vi er i godt i gang med prosjektet, men vi står midt oppi en evaluering av de entreprenørene som har levert inn tilbud. Vi kan derfor ikke si noe om størrelser før vi har signert kontrakten. Men det jeg kan si, er at en del av forarbeidene i prosjektet har ført til økte kostnader. Vi har blant annet revet en del hus, og vi har fått miljøutfordringer knyttet til sorteringen av masser og avfall som har vært mer krevende og kostbare enn forutsett. I tillegg har vi hatt en liten økning på grunnarbeid.

- Ser fram til fruktbart samarbeid

Da pressmeldingen om kontraktssigneringen gikk ut fredag, sa Kilde følgende:

- Det omfattende og komplekse arbeidet med å skape fremtidens jernbane og lage et langt bedre togtilbud for passasjerer og gods på Østlandet fortsetter med uforminsket styrke. Denne kontrakten er den nyeste i rekken av flere viktige kontrakter vi har inngått i år. Det er samtidig et nytt bevis på den historiske jernbanesatsingen regjeringen legger opp til, sier Einar Kilde, Utbyggingsdirektør i Bane NOR i meldingen.

- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på parsellen Farriseidet-Porsgrunn, legger han til.
Dette skal de bygge

Foruten underbygningsarbeider på hele strekningen på 10 km mellom Sandbukta og Såstad, inkluderer totalentreprisen bygging av to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, samt ny stasjon i Moss.

Som en del av arbeidene skal det bygges en løsmassekulvert på drøyt 400 meter i krevende grunnforhold i Moss sentrum.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av arbeidsfellesskapet for å sørge for å ivareta områdestabilitet og en sikker gjennomføring av blant annet disse arbeidene.

Arbeidsfellesskapet Acciona/Implenia går umiddelbart etter kontraktsigneringen i gang med prosjekteringen og supplerende grunnundersøkelser.

Arbeidsfellesskapet kalles «Mossia ans», og vil synliggjøres på prosjektet med både navn og logo.