Det nye akuttsjukehuset på Hjelset tar form. Her forfra mot akuttbygget. Foto: HENT

Det nye akuttsjukehuset på Hjelset tar form. Her forfra mot akuttbygget. Foto: HENT

Ny milepæl for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal - signerte kontrakt nr. 26

Helse Møre og Romsdal har signert kontrakt om varme- og kjøleanlegg, samt sjøvannsanlegg med QPS AS.

Dette er den siste kontrakten knyttet til selve byggingen av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, ifølge en pressemelding fra helseforetaket.

– Signeringen i dag er en viktig milepæl for prosjektet, og vi er glade for å kunne ønske QPS AS med på realiseringen av det nye fellessjukehuset for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal, sier Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR.

– Vi takker for oppdraget og ser frem til å bruke vår kompetanse og samarbeide om å finne de beste løsningene for prosjektet, sier Arvid Engløkk, prosjektleder for QPS.

Signering av kontrakt nr 26 ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Fra venstre Svein Oddvar Korsvik, prosjektleder som bistår QPS, Arvid Engløkk, prosjektleder QPS, Via teams: Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR og Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør for SNR-prosjektet.
Signering av kontrakt nr 26 ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Fra venstre Svein Oddvar Korsvik, prosjektleder som bistår QPS, Arvid Engløkk, prosjektleder QPS, Via teams: Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR og Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør for SNR-prosjektet.

Kontrakten med QPS er den 26. kontrakten som blir signert etter at ny gjennomføringsmodell ble vedtatt. Anlegget har en forventet kostnad på 40 millioner kroner, inkl mva, ifølge meldingen.

30. juni signerte prosjektet kontrakt med Eptec AS om levering og montering av varmepumper, kjølemaskiner og dataromkjølere til en kontraktsverdi på om lag 15 millioner kroner inkl. mva.

Gjenstående kontrakter knyttet til SNR-prosjektet som blir utlyst senere, er SNR Kristiansund, helikopterlandingsplass og utomhus på Hjelset.