Anne Cathrine Lund-Steigedal blir daglig leder og Frode Smørdal blir kreativ leder, når Per Einar Knutsen (ytterst til venstre) og Per Erik Martinussen går over i nye roller i Arcasa Arkitekter. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Ny lederduo i Arcasa arkitekter

Anne Cathrine Lund-Steigedal blir daglig leder og Frode Smørdal blir kreativ leder når Arcasa arkitekter gjør et  planlagt generasjonsskifte.

Etter 35 år med tospannet Per Einar Knutsen og Per Erik Martinussen i ledelsen, tar Anne Cathrine Lund-Steigedal og Frode Smørdal over som daglig leder og kreativ leder på arkitektkontoret Arcasa arkitekter, skriver de i en pressemelding.
– Etter å ha ledet selskapet siden oppstarten i 1986, ønsker Per Einar og jeg å gå inn i nye roller. Med en erfaren partnergruppe var det enkelt å finne en ny duo som vil sikre videre drift og utvikling. Denne løsningen blir veldig bra både for selskapet og oppdragsgiverne våre, sier tidligere daglig leder Per Erik Martinussen i meldingen.
– Vi ser at både behovene og kravene til nye utviklingsprosjekter endres raskt og blir mer omfattende. For å bistå våre oppdragsgivere med å møte denne utviklingen og være i front, spisser vi vår satsing ytterligere. Vi vil fremover ha flere dedikerte medarbeidere som jobber med større utviklingsprosjekter, byutvikling og urbanisme. Vi er allerede et av kontorene i Oslo-regionen med flest reguleringssaker. Denne kompetansen, ytterligere spesialisering og fortsatt tett samarbeid mellom denne delen av selskapet og alle dem som realiserer prosjektene på bolig og næring, skal løfte kontoret vårt videre. Slik sikrer vi at våre oppdragsgivere fortsatt får gode løsninger med høy arkitektfaglig kvalitet, sier daglig leder Anne Cathrine Lund-Steigedal.
Hun er utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har de siste 15 årene arbeidet i Arcasa arkitekter. Frode Smørdal er utdannet ved NTNU Trondheim, og har jobbet i selskapet siden 2000.
Per Erik og Per Einar vil gå ut av daglig drift, og fremover heller bidra direkte i prosjektutviklingen med våre oppdragsgivere og oss som nye ledere, samt være premissleverandører i rollene som styremedlemmer, sier Lund-Steigedal.
Mens daglig leder selv tar ansvar for spesialisering innen næring, vil tre andre partnere gå inn som ledere for ytterligere tre spesialiseringer. Torill Solberg Wikstrøm blir leder for Bolig, Eivind Bing blir leder for Urban, mens Karsten Hammer Hansen vil lede spesialiseringen Konsept, skriver de.
Når organisasjonsendringene trer i kraft fra 1. juni, vil selskapet også få flere nye assosierte partnere.