Lars Laukeland og Kolbjørn Høyland. Foto: Dr.techn. Olav Olsen

Ny leder for forretningsområde offshore olje & gass i Dr.techn. Olav Olsen

Lars Laukeland er fra starten av september ny leder for forretningsområde offshore olje & gass i Dr.techn. Olav Olsen.

- Vi er svært glade for at Lars har valgt å komme til oss i Olav Olsen, sier Kolbjørn Høyland, direktør for forretningsområder og forretningsutvikling i selskapet. Høyland legger til at Laukelands lange erfaring med flytende konstruksjoner samt hans brede kontaktflate i Norge og Internasjonalt representerer en ytterligere styrking av Olav Olsens posisjon innen alle deler av det marine markedet.

- Dette vil vi nyte godt av ikke bare innen olje og gass, men også for flytende havvind, oppdrettsanlegg og fjordkryssinger for å nevne noen områder hvor selskapet har pågående prosjekter, sier Høyland.

- Lars Laukeland er utdannet M.Sc. ved NTNU marinteknikk, og kommer fra stillingen som manager floater products i Aker Solutions med ansvar for et stort ingeniørteam. Han har også hatt ansvar for teknologi- og strategiutvikling innen dette området samt en lang rekke konseptstudier, skriver selskapet på sine nettsider.