Bilder fra tunnelarbeider som leder inn til vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.
Bilder fra tunnelarbeider som leder inn til vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

Ny kostnadssmell – varsler betydelig økning i prisen på Oslos vannforsyning

Byråd Marit Vea (V) har sendt et notat til bystyret med varsel om at det nye undersjordiske renseanlegget på Huseby blir betydelig dyrere enn antatt.