Vindturbinene på Fosen i Trøndelag har vært svært omstridte, og Høyesterett fastslo i 2021 at utbyggingen krenket reindriftssamenes rettigheter. Foto: Ole Martin Wold / NTB
Vindturbinene på Fosen i Trøndelag har vært svært omstridte, og Høyesterett fastslo i 2021 at utbyggingen krenket reindriftssamenes rettigheter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ny kompensasjon for vindkraft

Regjeringen vil etablere en ny ordning for kompensasjon i kommuner der reindrift og natur berøres av vindkraftutbygging.

Ordningen er en del av revidert nasjonalbudsjett, og den ble i forrige uke omtalt av Nettavisen.

Forslaget er å sette av 0,1 øre per kWh til reindriften og 0,1 øre per kWh til natur- og friluftslivsformål i kommuner der vindkraftverk har negative konsekvenser for reindriften.

I områder med vindkraft, men uten negative konsekvenser for reindrift, vil 0,2 øre per kWh gå til natur- og friluftslivsformål.

– Det er viktig at interesser som blir negativt påvirket av vindkraftproduksjon, får en del av verdiskapingen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en uttalelse tirsdag.

Ifølge Nettavisen skal pengene tas fra grunnrenteskatten som ble innført fra nyttår. I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 15 millioner kroner til natur og friluftsliv og 10 millioner kroner til reindrift i 2024.