Ny klimanøytral bydel i Trondheim

Asplan Viak ble høsten 2010 prekvalifisert til å delta i det parallelle oppdraget med å utvikle Brøset til en klimanøytral bydel.

Bydelen skal være helhetlig planlagt med lavt energiforbruk og sunne byggematerialer, der maksimal reduksjon av klimagassutslipp er en premiss. Planprosessen for utviklingen av Brøset er kommunalt forankret, og knyttes til fortetting og god byplanlegging med ambisiøse miljømålsettinger. For målsettingene har Trondheim kommune et samarbeide med Framtidens byer v/Miljøverndepartementet, forskningsmiljøene ved NTNU/SINTEF og grunneierne av området.

Første fase av prosjektet har vært gjennomført som fire parallelle oppdrag, og 21. januar leverte de fire prekvalifiserte teamene sine forslag til hvordan Brøset kan utvikles til å nå de ovennevnte målene. De fire teamene er Asplan Viak, Code Arkitektur, Cowi AS og danske SLA Arkitekter.

- På Asplan Viak sitt team har vi hatt med Entasis AS, Dahl & Uhre arkitekter AS og Vigdis Haugtrø. Teamene har kommet med forslag til tiltak som spenner fra transport/infrastruktur til byform/bygningstopologi, klimatilpasning og helt ned til hvordan den enkelte beboer skal leve sitt utslippsliv på Brøset. En evalueringskomite vurderer nå de ulike teamenes forslag. Deretter starter Trondheim kommune arbeidet med å lage en områdeplan for Brøset, skriver Asplan Viak i en pressemelding.