En rekke av landets trafikkaktører har samlet seg bak en nasjonal kampanje rettet mot trafikantene – der hovedbudskapet er at man må følge med i trafikken. Her et bilde fra Fosskolltunnelen på E18 i Lierbakkene i Lier i Buskerud. Foto: Lise Åserud / NTB

En rekke av landets trafikkaktører har samlet seg bak en nasjonal kampanje rettet mot trafikantene – der hovedbudskapet er at man må følge med i trafikken. Her et bilde fra Fosskolltunnelen på E18 i Lierbakkene i Lier i Buskerud. Foto: Lise Åserud / NTB

Ny kampanje skal få ned dødsulykkene i trafikken

I et forsøk på å få ned antall sommerulykker i trafikken lanserer en rekke av landets trafikkaktører en ny kampanje. – Følg med i trafikken, er hovedbudskapet.

63 omkom på norske veier i årets seks første måneder, noe som er mer enn en dobling i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Nå har en rekke av landets trafikkaktører samlet seg bak en nasjonal kampanje rettet mot trafikantene – der hovedbudskapet er at man må følge med i trafikken.

Bakgrunnen for budskapet er at uoppmerksomhet i trafikken er en av de hyppigste årsakene til trafikkulykker, ifølge Statens vegvesen.

– Vi har ingen å miste. Den dramatiske utviklingen de siste månedene skal snus. Sommermånedene er dessverre vanligvis svært ulykkesutsatte måneder, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Kampanjen skal først og fremst gå i sosiale medier, i tillegg til plakater med budskapet på blant annet overnattingssteder, bensinstasjoner og trafikkstasjoner over hele landet.

– Vi vil at kampanjen skal være en påminnelse om å ferdes hensynsfullt i trafikken og være oppmerksomme, sier Hovland.

Det er blant annet Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, Utrykningspolitiet, Naf og landets fylkeskommuner som bidrar til kampanjen.