Oslo kommune ved Oslobygg og tre gründerselskaper har utviklet en ny løsning for grønne innslag på eksisterende tak. Foto: Michel Wolfstirn

Ny grønn takløsning testet i Oslo

De siste fire-fem månedene har Oslobygg, i samarbeid med tre gründerselskaper, testet ut en ny type dyrkekasse som lar den kommunale byggherren etablere blågrønne felter på bygg som ikke kan støtte fullskala grønne tak.