Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Ny forskrift om digitale tilstandsrapporter skal gjøre bolighandelen tryggere

Ved årsskiftet trår en ny forskrift i kraft som er ment å gjøre bolighandelen tryggere.

– Forskriften skal, sammen med de tidligere vedtatte endringene i avhendingslova, bidra til å gjøre bolighandelen tryggere, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding.

Både lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2022. Forskriften gir DiBK hjemmel til å kreve at rapportene utarbeides elektronisk. DiBK og Standard Norge inviterer nå til åpent dialogmøte om digitale tilstandsrapporter.

Møtet vil være særlig relevant for IKT-leverandører som ønsker å levere sluttbrukerløsninger til takstmenn som skal lage rapporter etter ny forskrift.

– Digitale rapporter vil bidra til at rapportene blir mer ensartet, og lettere å forholde seg til. Det vil også bidra til at informasjonen kan følge boligen over tid, som et slags servicehefte, tilsvarende det man har for biler. IKT-leverandører har nå støtte for å operasjonalisere forskriften inn i sine systemer, og måten det skjer på vil være lik på tvers av leverandører og sluttbrukerløsninger. Det gjør det mulig å sammenligne data, gjenbruke data og skape forutsigbarhet for forbrukerne, melder DiBK.

Myndighetene har valgt å basere sin datastruktur på nasjonale standarder. Standard Norge har gjennomført et forprosjekt, sammen med DiBK og Norsk Takst. Her har man arbeidet for å koble forskriftenes sjekkpunkter til nasjonale standarder. Og nå er en første versjon klar til bruk av IKT-leverandørene.

Endringene i avhendingslova innebærer blant annet at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen selges "som den er" i forbrukerkjøp. Lovendringene og forskriften vil til sammen gi selgeren sterke insentiver til å innhente en forskriftmessig tilstandsrapport.

Den nye forskriften krever at bygningssakkyndige undersøker de rommene og delene av boligen som er utsatt for fukt. Den bygningssakkyndige får også plikt til å påpeke åpenbare lovlighetsmangler, for eksempel ulovlige bruksendringer eller mangel på rømningsvei.

Dialogmøtet finner sted 27. september.