Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) foretar den offisielle åpningen av den nye motorveien sør for Trondheim med hjelp av mobiltelefon.Jon Georg DaleNy moltorvei sørover fra Trondheim i sol og flott vintervær.Ordfører på rekke og rad gledet seg over den nye veien, f.v. ordfører Jon P. Husby, Skauno (Sp), ordfører Gunnar Krogstad, Melhus (Ap) og vararordfører Ola Lund Renolen, Trondheim (MDG).Peab gleder seg over å være ferdig med veiprosjektet til 2,5 milliarder kroner.Sjefen for Statens vegvesen region Midt, Berit Brendskag Lied kunne glede seg over at det største veiprosjektet i Trøndelag så langt er vel i han.Ordfører Gunnar Krogstad i Melhus håper at arbeidet med ny motorei videre sørover i Melhus kommune kommer i gang så snart som mulig.

Ny E6 åpnet med mobiltelefon

Snorklipping holder ikke lenger når en ny vei skal åpnes. Mer moderne metoder må til. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hentet fram mobiltelefonen da han i formiddag erklærte den åtte kilometer lange motorveien sør for Trondheim for offisielt åpnet.

Med mobiltelefonen ga han signal til Vegvesenets sjåfør om å starte den korte turen opp til det nye Hårstadkrysset, som er den siste biten i dette veiprosjektet til 2,5 milliarder kroner. Til tonene fra stedets skolemusikanter kunne det endelig feires at mange års irritasjon for daglig køståing for tusenvis av bilister, endelig var over. E6 over det som kalles Heimdalsmyra, vel ti kilometer sør for Trondheim sentrum, har i årevis vært en flaskehals for trafikken til og fra Trondheim sørfra.

Allerede før jul ble det satt trafikk på den nye firefelts motorveien med en fartsgrense på 100 km/timen for deler av strekningen. Dette er også den første veistrekningen nord for Dovre som det blir tillatt å kjøre så fort. Det som stod igjen, og som ble offisielt åpnet mandag, var det andre toplanskrysset, kalt Hårstadkrysset som bare har avkjørsel østover, mens veien vestover i retning Heimdal sentrum foreløpig ender i en vegg. Etter mye om og men gjennom flere år har myndigheter og lokalpolitikere ennå ikke bestemt seg for fullføringen av denne traseen som vil være den siste biten på den nye motorveien.

Ingen overskridelse
Det er Peab som har vært hovedentreprenør for prosjektet, der anleggsarbeidet startet våren 2016. Til ikke minst samferdselsminister Dales glede er prosjektet gjennomført uten overskridelser. Også tidsskjemaet er holdt til punkt og prikke til tross for et ganske så komplisert veiprosjekt.

Den nye motorveien følger i stor grad den gamle E6-traseen slik at anleggsarbeid har pågått mens 30.000 biler i døgnet har passert anleggsområdet. Det har ført til at det måtte bygges en rekke rundkjøringer og midlertidige veier underveis.

Anleggsarbeid samtidig med pågående trafikk, sammen med spesielt vanskelige grunnforhold med mye kvikkleire i deler av traseen, har vært den mest utfordrende delen av dette anlegget. I prosjektet er det også bygd ny trasé og bru for Dovrebanen som krysser E6 i dette området. Det er bygd én viltovergang i hver retning, og stigningsforholdet i det som kalles Storlerbakken, er redusert fra sju til seks prosent.

Etter at nyveien ble tatt i bruk i desember, har det bare vært positive røster å høre fra trafikanter som trafikkerer denne strekningen til vanlig, enten de skal videre sørover E6 mot Melhus og Oppdal, eller vestover langs E39 mot Orkdal og Vestlandet. Til og med Trondheims varaordfører Ola Lund Renolen som kommer fra Miljøpartiet De Grønne var full av lovord om den nye motorveien. Han hadde personlig erfart mange ganger å måtte stå i kø på vei sørover fra byen.

Fra flyplassplaner til motorvei
Den nye motorveien har vært et langt lerret å bleke. Alt på 1930-tallet vedtok Stortinget at Trondheims nye flyplass skulle legges til Heimdalsmyra. Det var aktuell politikk til langt ut på 1950-tallet da det ble besluttet at en ny, det som den gang ble kalt riksvei 50, skulle legges over myra. Også denne veien, som for lengst har fått navnet E6, ble etter hvert for liten. En første utvidelse fra to til fire felt i to-tre kilometers lengde, lengst nord i retning Trondheim ble bygd ferdig for snart ti år siden. Dermed ble det stopp inntil Stortinget vedtok Miljøpakken for Trondheim. Den åpnet i 2015 for å fullføre E6 sørover mot Melhus med Statens vegvesen som byggherre og Peab som entreprenør.

Neste etappe
Nå venter neste skritt som er en firefelts motorvei fra Melhus sentrum og sørover forbi tettstedet Kvål, også det i Melhus kommune. Denne strekningen er på syv kilometer, og skal som første prosjekt i regi av Nye Veier gjennomføres som en såkalt IPL-kontrakt (integrert prosjektleveranse). Her er Peab og Cowi prekvalifisert, og det endelige valget av entreprenør skjer i slutten av måneden med byggestart i september. Prislappen på denne motorveistrekningen er 700 millioner kroner, og veien skal stå ferdig medio 2021.