Illustrasjonsfoto: Gry N. Løvhaugen/Viken fylkeskommune

Ny driftsentreprenør for fylkesveiene på Romerike vest

Hadeland maskindrift AS skal drifte og vedlikeholde fylkesveiene på Romerike vest fra 1. september.

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 497 kilometer fylkesveier, inkludert gang- og sykkelveier, i kommunene Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, samt deler av Eidsvoll, Ullensaker og Lillestrøm, melder Viken fylkeskommune.

Fra 1. september 2021 inngår også kommunene Lunner og Jevnaker i den samme driftskontrakten.

En driftskontrakt omfatter ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på fylkesveinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Viken fylkeskommune, som er byggherre for kontrakten.

- Denne driftskontrakten løper fram til 31. august 2025. Vi ser fram til et godt samarbeid med Hadeland maskindrift, sier byggeleder Halvard Nyland i Viken fylkeskommune i meldingen.