Vindkraftinvestor Harald Dirdal sier at vindparken i Lebesby kan stå ferdig i 2030 hvis de får konsesjon fra NVE i sommer. Planene møter motstand fra reindriftssamene. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB
Vindkraftinvestor Harald Dirdal sier at vindparken i Lebesby kan stå ferdig i 2030 hvis de får konsesjon fra NVE i sommer. Planene møter motstand fra reindriftssamene. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

Ny dragkamp om vindkraftutbygging i Finnmark

En vindkraftinvestor ønsker fortgang i utbyggingen i det han kaller en «steinørken» på Finnmarksvidda. Samene sier området er viktig for reinbeite.

Sammen med selskapet St1 vil vindkraftinvestor Harald Dirdal bygge en stor vindpark i et fjellområde i Lebesby, skriver Teknisk Ukeblad. Vindmøllene vil bli rundt 200 meter høye og med 100 turbiner som kan produsere 800 MW.

Dirdal omtaler området som perfekt for vindkraftutbygging fordi det ligger fjernt fra folk, men også nær der Statnett vil bygge en ny høyspentlinje.

– Dette området er en steinørken. Det er ingen problemer med skyggekast, ising eller støy.

Dirdal sier at vindparken kan stå ferdig i 2030, hvis de får konsesjon fra NVE i sommer.

Men i området er det også reinbeiter på alle kanter, og vindkraftverket vil være godt synlig fra samenes hellige fjell Rásttigáisá.

Lederen for Reinbeitedistrikt 13, Maret Laila Anti, er slettes ikke enig i vindkraftinvestorens betraktninger.

– For et utrent øye som Dirdals, ser det sikkert ut som en steinørken. Men vi er gode til å bruke alle ressurser, selv steinlav som vokser på ura. Det er jo også vegetasjon mellom steinene, og området brukes som vårbeite, sier hun til TU.

Distriktet hennes har i dag omtrent 40 årsverk og 10.000 rein. Anti er redd for at de må redusere antall rein hvis store områder settes av til vindkraft.