Ny direktør i LINK arkitektur Sverige

Elisabeth Berglund blir ny administrerende direktør for LINK arkitektur Sverige

Berglund, som opprinnelig er arkitekt, har i rollen som byarkitekt i noen av Sveriges mest ekspansive byer og kommuner tilegnet seg en omfattende bransjeekspertise og kompetanse. Hun kommer nå fra konsulentselskapet Tyréns der hun har hatt ansvar for steds- og byutviklingsprosjekter over hele landet samt tidligere for region øst i samme selskap.

LINK arkitektur har vokst de senere årene, både organisk samt gjennom oppkjøp og i 2011 ble SAMARK Arkitektur och Design innlemmet i selskapet. Utviklingen har gjort LINK arkitektur til et av Nordens største arkitektkontor. Men dette er ikke nok for arkitekturkjempen. Ambisjonen er å fortsette ekspansjonen, videreutvikle virksomheten og styrke selskapets profil og varemerke. Som et ledd i denne satsningen rekrutteres Elisabeth Berglund til stillingen som administrerende direktør for den svenske organisasjonen.

– Da vi startet søket etter ny adm.dir i Sverige fokuserte vi på kompetanse som virksomhetsleder og virksomhetssjef, sier Siri Legernes, adm dir i LINK arkitektur. - Med sin bakgrunn fra ledergrupper, som regionssjef og som steds- og byutviklingssjef mer enn oppfyller hun våre krav. At hun dertil er arkitekt i utgangspunktet betrakter vi som en fantastisk bonus. Sist men ikke minst konstaterer jeg at hennes nettverk, samt de erfaringer og kontakter hun har etablert gjennom årene, selvfølgelig er til stor nytte for oss. Vi hilser henne hjertelig velkommen, legger hun til.

Etter arkitekturstudier ved KTH Stockholm med fokus på byutvikling i midten av 70-tallet begynte Elisabeth å arbeide som planlegger i Nynäshamns kommune. Arkitektur og byutvikling har siden vært noe som har preget hennes karriere med ledende posisjoner hos blant annet Brunnberg & Forshed Arkitekter. Hun har arbeidet som forvaltningssjef/ byutviklingssjef i Sundbyberg, Solna, og Haninge kommune. Når hun tiltrer sin nye stilling 1. desember forlater hun ansvaret for byutvikling hos Tyréns. Nå gleder hun seg over å få komme ”tilbake” til arkitektverden.

-Jeg er arkitekt i utgangspunktet og har innimellom lengtet tilbake til det kreative miljøet som arkitektkontoret er, forteller Elisabeth Berglund. Samtidig er jeg en person som liker å jobbe med helhetlige løsninger og strategiske spørsmål. I min rolle som adm.dir. for LINK arkitektur AB får jeg nå en mulighet til å kombinere disse to sidene. Seskapet har en langsiktig ambisjon om å vokse i Sverige, og utvikles videre. Slik jeg ser det er det gode sjanser for at dette skal lykkes. LINK arkitektur har svært mye å hente på et tettere samarbeid over grensene. Å få være med å utvikle dette arbeidet er utfordrende men samtidig utrolig inspirerende, sier hun.