Erik Bjørløw Dye (t.v.) og Geir Skjørberg. Henholdsvis avtroppende og påtroppende daglig leder i Basal. Foto: Basal

Ny daglig leder i Basal

Geir Skjørberg (57) er ansatt som daglig leder i Basal, og tar over denne måneden.

– Basal er et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Jeg gleder meg til jobben med å drive det videre, sier Geir Skjørberg i en pressemelding.

Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han satt som administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til.

– Basal har greid å skape et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Først og fremst skal jeg sørge for at den jobben som allerede er satt i gang i Basal videreføres. Vi skal også tilføre nye elementer, utnytte digitale plattformer, intensivere vår tilstedeværelse i media og aktivt bearbeide byggherre, prosjekterende og utførende, sier han.

Skjørberg mener miljø, overvannshåndtering og renseteknologi er noen av de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor. Standardisering av løsninger er viktig for å bygge gode, miljøvennlige løsninger på en effektiv måte.

- Jeg tror også det blir viktigere fremover å kunne levere en komplett løsning for byggherrene. Aqua-Safe vannkum er et eksempel på dette, sier han i meldingen.

Skjørberg tar over etter Erik Bjørløw Dye, som nå blir pensjonist etter 18 år som daglig leder i Basal.