Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ny boligstatistikk: ​15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger

15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger, viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Videre presenteres det i rapporten en kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med andre kvartal 2019. Den viser blant annet hvor mange førstegangskjøpere det er, om de blir flere eller færre, om de blir eldre eller yngre, hva slags boligtyper de kjøper og regionale forskjeller, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita i en pressemelding.

I andre kvartal 2019 ble det registrert 399 630 sekundærboliger i Norge. Dette utgjør drøyt 15 prosent av en samlet boligmasse på 2.597.692 boliger. Det er stor geografisk variasjon i sekundærboligandelen. Den er særlig høy i en del distriktskommuner, men også i enkelt bydeler i de store byene. Dette er svært forskjellige markeder. I byene er sekundærboliger i stor grad investeringsobjekter, i distriktene er mange boliger fraflyttet eller tatt i bruk som fritidsbolig.

- Andelen sekundærboliger øker i 2019. Dette har blant annet sammenheng med at mange nyboligprosjekter som ble kjøpt som sekundærboliger i 2016-2017 ferdigstilles i 2019. I 2018-2019 har kjøp av nye sekundærboliger falt, og andelen sekundærboliger antas å fall fra 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Særlig i Oslo er det stor forskjell på bydelene, fra 6 prosent på Grorud til hele 38 prosent på Frogner.

- I enkelte bydeler i Oslo er andelen trolig høy fordi mange anser dette for å være særlig gunstige steder å investere i sekundærbolig. Trolig er det også et økende innslag av at folk i distriktene investerer i en leilighet i Oslo for å ta del i en forventet høyere prisstigning der, sier Geving.