Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ny beregningsmodell forandret inntektsgrunnlag og kuttet bompengesats - det kan sikre ny vei Telemark

Selv om bompengesatsen reduseres fra 30 til 25 kroner, viser nye beregninger at Fv. 359 Kaste-Stoadalen kan finansieres.

Mens planene om å bygge fylkesvegen har ligget på is etter at samferdelsministeren sa nei til å ha betalingsbommer på sideveger, har Vegdirektoratet laget en helt ny beregningsmodell for å simulere trafikken mellom Lunde og Ulefoss.

Den nye modellen som ble utviklet ferdig rett før sommeren ser, ifølge Statens vegvesen, annerledes på hvordan trafikantene vil oppføre seg når en betalingsbom blir satt i opp.

Denne modellen er også brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan. Den store forskjellen er at den nye beregningsmodellen viser at færre trafikanter vil kjøre andre veier for å unngå bommen.

Dermed blir inntektsgrunnlaget helt annerledes, ifølge Statens vegvesen.
- Vi er godt fornøyd med at Vegvesenet har kommet fram til en løsning som gjør det mulig å realisere utbyggingen av fylkesveg 359, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome.

Reduserer bomtakst

- I den forrige beregningen var det kun mulig å få inn tilstrekkelig inntekt om det var bom både på den nye veien og på Lannavegen. Beregningene viser nå at vi vil få inn nok til finansiering likevel, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Datamodellen viser at så mye som 4-500 flere vil kjøre gjennom bommen hver dag, dermed øker inntektene betydelig.

Derfor blir det mulig å redusere satsen for personbiler med fem kroner. For tunge kjøretøy vil de nye beregningene bety at i stedet for å betale tre ganger personbil, vil en dobling av taksten være tilstrekkelig.

Prisen blir da 50 kroner i stedet for 90 kroner.

Politisk behandling

- Taket for hvor mye en personbilbilist skal betale, vil bli 40 passeringer i stedet for 60 slik som er vanlig. Den maksimale månedlige regningen blir 800 kroner per bil med bombrikke, opplyser Løkslid og Lundefaret.

De to ordførerne vil gå inn for at den nye løsningen raskt skal komme til politisk behandling slik at gjennomføringen kan starte så fort som mulig.

Prislappen på den nye vegen vil være 306 millioner 2019-kroner.

Slik det er nå vil vegen kunne bli behandlet politisk i Nome og Telemark fylkeskommune allerede i desember. Når de lokalpolitiske vedtakene er på plass, skal Stortinget fatte vedtak.

Blir den politiske behandlingen klar innen sommeren, vil de første skrittene i byggeprosessen kunne starte samme høst. Det første som vil bli gjort, er erverv av grunn der hvor veien skal bygges.

Starter i 2021

- Hvis det går slik som skissert her, så kan vi utlyse konkurransen tidlig i 2021 og starte bygging på høsten, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin.

Konkurransen blir lyst ut som en totalentreprise, det vil si at entreprenøren selv må prosjektere byggeplanene.