Det er svært lite vann i store deler av Norge nå. Her fra Tyrifjorden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Det er svært lite vann i store deler av Norge nå. Her fra Tyrifjorden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NVE: Vannstanden i magasinene fortsetter å synke

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 21,1 prosent. Det er vesentlig lavere enn vanlig og 0,9 prosent lavere enn uka før.

Medianverdien på samme tidspunkt i årene 2002–2021 er 31,3 prosent, ifølge Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Høyest magasinfylling hadde Nord-Norge med 38 prosent. Vest-Norge er nå området med lavest fyllingsgrad, 9,7 prosent.