På sensommeren i fjor ble det flom flere steder i Sør-Norge. Her ved Hellefoss kraftverk i Hokksund, som er en del av Drammensvassdraget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
På sensommeren i fjor ble det flom flere steder i Sør-Norge. Her ved Hellefoss kraftverk i Hokksund, som er en del av Drammensvassdraget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NVE: Snøsmeltingen i Sør-Norge har startet – foreløpig ingen flomfare

Snøsmeltingen i Sør-Norge har startet så smått, og det er mer vann enn normalt i vassdragene. NVE oppfordrer folk til å gjøre flomforebyggende tiltak.

Vannstanden er fortsatt under flomnivåer, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Sør-Norge har snøen smeltet opp til rundt 400 meter over havet.

– Den nærmeste perioden nå ser ut til å bli kjølig, med synkende vannstand i lavlandselvene i Sør-Norge. En gradvis nedsmelting av snøen er gunstig fordi det reduserer risikoen for en skadeflom, sier flomvarsler Per Glad i NVE.

Enkelte steder i Sør-Norge ligger det mer snø enn normalt, særlig i deler av Drammensvassdraget og Numedalslågen. Men det er været som avgjør hvordan vårflommen utvikler seg.

– Får vi temperaturer som gjør at snøsmeltingen strekkes ut i tid, kan vi få en beskjeden vårflom, selv med store snømengder i fjellet. Får vi en kombinasjon med mye regn og høye temperaturer på kort tid, kan vi godt oppleve flommer på gult, oransje og rødt nivå selv om det er lite snø, sier Glad.

Han oppfordrer folk til å gjennomføre flomforebyggende tiltak de neste ukene.

– Rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø, is, jord og grus, kvist og løv. Flytt rundballer og campingvogner vekk fra elvebredden, sier han.