Overvann fra styrtregn 16. august 2022 ved Sinsenkrysset i Oslo. Foto: Ina Storteig/NVE

NVE lanserer ny veileder for kartlegging av fare for overvann i arealplaner

NVE har lansert en ny veileder for kartlegging av overvannsfare i arealplaner. Veilederen er rettet mot de som kartlegger faren for overvann, og for de som bestiller kunnskap om overvannsfare.