Nedbør og snøsmelting gjør at vannføringen i Akerselva i Oslo var større enn vanlig i april. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB
Nedbør og snøsmelting gjør at vannføringen i Akerselva i Oslo var større enn vanlig i april. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

NVE: Flomfaren ser ut til å være over flere steder

Flomfaren ser ut til å være over for denne gang flere steder i landet. Men mye snø i fjellet kan føre til flomvarsler andre steder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at flomtoppen er nådd flere steder på Østlandet. Flommen er også på retur i nord.

De advarer mot at flommen kan ta seg opp igjen seinere, ettersom det er mye snø igjen i fjellet. Flere steder på Østlandet – som Otta, Gudbrandsdalslågen og Mjøsa – kommer ikke smelteflommen før etter pinse.

– Det kom litt mindre regn enn fryktet, og kjøligere vær fører til at flommen avtar. Det ventes lite nedbør og mye kaldere temperatur fremover. Flommen vil derfor stort sett være over i løpet av onsdag, sier hydrolog Tuomo Saloranta i NVE.

Fortsatt mye snø i fjellet

Det er fortsatt mye snø i fjellet i Troms og Finnmark, og en ny runde med høye temperaturer i Nord-Norge de kommende ukene kan føre til sterk snøsmelting og ny flom i deler av regionen.

I Trysilelva og øvre deler av Glomma avtar flommen, mens vannføringen i nedre del av Glomma og i Øyeren fortsetter å øke sakte.

– Det ser ut til at flomtoppen i øvre del av Glomma og i Trysilvassdraget er nådd, og at vårflommen nå er over i den delen av landet, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE.

Vannstanden i Øyeren og vannføringen i nedre del av Glomma kommer fortsatt til å øke sakte de nærmeste dagene, sier Fleig.

Oransje nivå

I Drammensvassdraget har flommen nådd oransje nivå både i Krøderen og Sperillen onsdag. Vannføringen nedstrøms disse to innsjøene er stigende.

– Flommen i Krøderen og Sperillen ventes å kulminere før helgen og vil deretter avta raskt igjen. Sperillen vil nå en topp rundt torsdag og ventes å avta igjen i løpet av helgen. Slik situasjonen er nå, med lite regn og kjøligere vær i fjellet de nærmeste dagene, venter vi ingen alvorlig skadeflom i Drammenselva, tilføyer Fleig.

Også i Sør-Norge er det fremdeles mye snø i fjellet. I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang ennå, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen kommer smelteflommen etter pinse. Mjøsa når heller ikke flomnivå før etter pinse.