Administrasjonsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er tegnet av Link Arkitektur og føres opp i totalentreprise av Veidekke Entreprenør. Netto beregnet strømforbruk på 16 kWh per kvadratmeter per år, noe som gjør at bygget blir et av Norges mest energieffektive kontorbygg. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg

Nullenergibygg i Bergen snart ferdig

På Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen er Veidekke Entreprenør i ferd med å fullføre et av Norges mest energieffektive kontorbygg for Forsvarsbygg.

Det nye administrasjonsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er et eksempel på hvordan Forsvarsbygg bidrar til det grønne skiftet.

Bygget vil få tilnærmet netto null energiforbruk, og er den del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings), ledet av SINTEF og NTNU.
I tett samarbeid med ZEB-nettverket og leverandørene har Forsvarsbygg satt sammen mange gode og innovative løsninger som kan ha stor overføringsverdi til andre prosjekter. Blant annet har det nye bygget strømproduserende solceller på taket, tilknytning til sjøvarme og sensorstyrt ventilasjon og solavskjerming.

Med et netto beregnet strømforbruk på 16 kWh per kvadratmeter per år antas prosjektet å bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene som er bygget i Norge til nå. Bygget skal være ferdigstilt til jul.

Bygget er tegnet av Link arkitektur.