Voldsløkka skole og kulturområde i Oslo. llustrasjon: SPINN Arkitekter

NTNU, SINTEF og Oslobygg får 200 millioner av EU til ARV-prosjektet

EU gir 200 millioner kroner til ARV-prosjektet som ledes av NTNU med SINTEF og Oslobygg som partnere. Prosjektet skal legge føringer og sette et politisk rammeverk for fremtidens energieffektive og sirkulære løsninger i byggenæringen.

– Vi må øke tempoet i renovering av våre eksisterende bygg om vi skal kunne nå klimamålene, og vi må tenke sirkulært, sier førsteamanuensis Niki Gaitani ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) ved NTNU, som har vært sentral i utformingen av prosjektet, skriver SINTEF i en pressemelding.

Gaitani fremholder at kjernen i ARV-prosjektet ligger i de seks storskala demo-prosjektene som skal legges til i seks europeiske byer (Oslo, Sønderborg i Danmark, Karvina i Tsjekkia, Utrecht i Nederland, Palma i Spania og Trento i Italia) som såkalte Climate Positive Circular Communities.

Voldsløkka skole og kulturområde i Oslo erett av de seks europeiske demo-prosjektene. Prosjektet skal utvikles av Oslobygg.

– Vi i Oslobygg er stolte over å være med på laget i dette spennende og viktige prosjektet, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg i meldingen.

– Som en av Norges største utbygger og eiendomsforvalter har vi store muligheter til å finne løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig bransje. Utfordringene vi står overfor kan best løses gjennom å dele erfaringer og lære av hverandre, og vi i Oslobygg ser frem til mulighetene i dette prosjektet og samarbeidet, legger hun til.

Demonstrasjonsprosjektene fokuserer på ni hovedområder:

  • Effektiv planlegging og implementering av klimapositive sirkulære samfunn
  • Innbyggerengasjement, omgivelser og velvære
  • Bærekraftig (re)design av bygg
  • Ressurseffektiv produksjon og arbeidsprosesser
  • Integrerte systemer for fornybar energi og lagring
  • Energistyring og fleksibilitet
  • Måling og evaluering
  • Forretningsmodeller, finansielle mekanismer, retningslinjer/strategi og nytte
  • Kommunikasjon, formidling og brukerinvolvering

ARV ledes av IAT ved Fakultet for arkitektur og design (AD) ved NTNU, og fikk tilslaget i knivskarp konkurranse med 115 andre søkere til EUs Green Deal-utlysning. Prosjektet hviler på forskning på nullutslippsbygg og -områder, drevet fram av forskningssentrene for miljøvennlig energi, Zero Emission Buildings (ZEB) og Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), der NTNU er vertsinstitusjon og leder sammen med SINTEF. Andre deltakere ved NTNU er instituttene Bygg- og miljøteknikk, Energi og prosessteknikk, Industriell Økonomi og teknologiledelse og Tverrfaglige kulturstudier.

– Green Deal er en viktig premissgiver og agendasetter i overgangen fra det gamle rammeprogrammet Horisont 2020 over til det nye Horisont Europa. At vi, sammen med NTNU og Oslobygg nådde opp i søknadsrunden, setter oss i en posisjon for å styrke utviklingen av en grønn BAE-sektor og å få norsk næringsliv enda mer aktiv på den europeiske arenaen, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF i meldingen.