Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen kollapset i elva og over E6 med en lastebil og en personbil på. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen kollapset i elva og over E6 med en lastebil og en personbil på. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTNU-professor om brukollapsen: Viktig å samle mest mulig informasjon nå

Professor Kjell Arne Malo på Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU mener en nøye analyse av kollapsen på Tretten bru må til før man sier noe om årsakene – men da er det viktig å hente inn så mye informasjon som mulig så fort som mulig.