NTNU har søkt om å få gi kjønnspoeng ved opptak til åtte nye studier. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTNU har søkt om å få gi kjønnspoeng ved opptak til åtte nye studier. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTNU ønsker kjønnspoeng ved åtte nye studier

NTNU har søkt om å ha kjønnspoeng for opptak ved 40 studier for studieåret 2024/2025.

NTNU ønsker å rekruttere flere kvinner til en håndfull realfagsstudier og flere menn til å bli bioingeniører, skriver Khrono. Dette kommer fram i et søknadsbrev til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet har søkt om å få tildele kjønnspoeng ved opptak til åtte nye studier, i tillegg til å forlenge ordningen med kjønnspoeng for de 32 studiene som allerede har det.

– Vi vet at dette er et virkemiddel som virker. Når vi da først har en underrepresentasjon i enkelte studier, ønsker vi å bruke det virkemiddelet, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.