Daglig og faglig leder Ole Wiig i NSW signerer Klimapakten sammen med byrådsleder Stian Berger Røsland.

NSW har signert Oslos Klimapakt

Oslo kommune har som mål å halvere klimagasser innen 2030. Kommune har etablert en Klimapakt med firmaer og organisasjoner i samarbeidsforumet Næring for Klima, som aktive pådrivere for å møte kommunens målsetting.

Ved en seremoni i Rådhuset forleden signerte Narud Stokke Wiig (NSW) klimapakten sammen med fire andre. Som ved tidligere anledninger var det stor spennvidde blant de som signerte: NHO Oslo og Akershus, ECOHZ, BAMA, Norges Bilbransjeforbund, mens NSW var de eneste fra byggenæringen.

- NSW vil med bevisste holdninger og veloverveide valg være pådrivere og bidragsytere i alle nye prosjekter. NSW har bred erfaring med bruk av miljøklassifiseringsverktøy, bl.a. med BREEAM-NOR akkreditert personell. Firmaet har også nære bånd til forsknings- og innovasjonsmiljøet og har gjennom dette allerede en aktiv rolle i flere kunnskapsnettverk, heter det i en melding fra selskapet.