Illustrasjonsfoto: NRC

NRC sikret seg Bane NOR-kontrakt

NRC Group sin banedivisjon har blitt tildelt en kontrakt på forberedende arbeider for ERTMS Bergensbanen, Flåmsbana og Randsfjordbanen av Bane NOR.

Kontrakten er en totalentreprise og arbeidet starter april 2020 med en planlagt ferdigstillelse desember 2021. Kontraktens verdi er på 199 millioner kroner.

  Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen, hvor dagens utdaterte teknologi erstattes med det databaserte ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land.

- Vi gleder oss over å være en del av denne store, viktige og ikke minst prestisjefylte satsningen til Bane NOR. Oppgraderingene er sårt tiltrengt, og at vi kan være med på å bygge ut Norges bærekraftige infrastruktur og dermed sørge for en smidigere reisevei for en rekke brukere er meget positivt, sier Martin Inge Olsen, divisjonsdirektør i NRC Bane i en pressemelding.
- At vi vinner nok en betydelig kontrakt med Bane NOR ser vi på som en stor tillitserklæring, og det befester også vår posisjon som Nordens ledende entreprenør av banerelatert infrastruktur, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Group Norge

Totalentreprisen omfatter i all hovedsak prosjektering og bygging av føringsveier, etablering av fundamenter for nye tekniske hus og strømforsyning (lavspenningsanlegg) på til sammen 37 stasjoner, 30 sikrede planoverganger, 14 usikrede planoverganger (varsellamper), 7 blokkposter, to sidespor og 10 rasvarslingsanlegg.

Tildelingen av kontrakten er gjenstand for en tidagers klagefrist. Endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.