Illustrasjonsfoto: NRC Group

NRC-selskap dro i land Oslo Havn-kontrakt på 46 millioner

ALTi Bygg og Anlegg, et datterselskap i NRC Group, har  blitt tildelt en kontrakt av Oslo Havn KF.

Kontrakten, som ble tildelt mandag, omfatter grunn, fundament- og konstruksjonsarbeid på Akershusutstikkeren, skriver selskapet i en melding.

Kontrakten har en verdi på 46 millioner kroner.

– Vi har nylig avsluttet del én av to i dette prosjektet, og er selvsagt svært fornøyde med også å skulle utføre siste del, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge, i pressemeldingen.

Akershusutstikkeren, som er en del av havneanlegget til Oslo Havn KF, ligger på Akershusstranda i Oslo sentrum. På utstikkeren ligger det to skur, hvorav det ene huser en restaurant. Kaifronten langs nordsiden av utstikkeren anvendes som liggested for SS Christian Radich og anvendes i tillegg som anløp for lokale charterbåter og andre mindre farkoster.

– Som alltid i våre prosjekter vil vi vise hensyn til omgivelsene som blir berørt av anleggsvirksomheten og vi vil sørge for at nærliggende forretningsvirksomheter ikke preges av unødig støy, støv og lignende, forsikrer Storkås.

Arbeidet vil starte opp i januar 2019, og er ventet ferdigstilt i oktober 2019.