Foto: NRC Group

NRC Group skal bygge cellespuntdeponi i Flekkefjord

NRC Group er tildelt kontrakt på 36 millioner kroner av Flekkefjord kommune for bygging av et nytt deponi ved Tjørsvågstrand i Flekkefjord.

Kontrakten er en generalentreprise og arbeidet skal utføres av NRC Groups datterselskap, ALTi Bygg og Anlegg.

Flekkefjord kommune ønsker å bygge et strandkantdeponi, som i hovedsak skal brukes til parkering, utsetting av småbåter og horisontal forankring av fremtidige sjøbuer som vil ligge utenfor kailinjen. Flekkefjord har lange tradisjoner som havn og med marin aktivitet innen skipsbygging, befraktning og fiskeri, og er i dag kjent for gode kaianlegg.

- NRC group har spisskompetanse innen dette fagfeltet og er svært glade for at det var vi som fikk denne tildelingen, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

- Dette er en naturlig tilvekst til NRC Groups havneportefølje og kontrakten er i tråd med vår strategi med satsning på kai og havn som nisje, fortsetter Storkås.

Prosjektet startes opp i begynnelsen av september og forventes ferdigstilt i august 2019.