Illustrasjon: Norconsult

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Anleggsdivisjon i NRC Group Norge har blitt tildelt en kontrakt for utbygging av ny gjestebrygge i Svelvik.

Den nye gjestebrygga skal gå fra enden av Dampskipkaien og opp til Doktorparken, og skal være klar til bruk i mars neste år.

Anlegget er planlagt som en tredelt korrosjonsbeskyttet spuntkonstruksjon, med åpninger for utløpet av Snekkerbekken og for spillvannsledning. Kaien forbindes med en enkel bro over Snekkerbekken.
Det skal støpes en betongkrone på toppen av spuntkonstruksjonen, samt støpes et dekke på innsiden.
Kontraktsverdien er pålydende 8 millioner kroner, og fysisk oppstart på anleggsplassen er i medio november, og overlevering skjer siste uken i mars 2020.

Den nye gjestebryggen er svært etterlengtet blant kommunens innbyggere og båtgjester, og er en del av arbeidet med bevaring og utvikling av Svelvik by. Den nye gjestebrygga skal passe inn i bystrukturen, representere et pluss for dem som bor og bruker tilbudet i byen fast – og ikke minst føre til at flere får anledning til å besøke byen med båt. Det er viktig for Svelvik kommune at gjestebrygga blir konstruert som en naturlig del av kyststien.

Anlegget skal tåle de lokale forholdene godt, og i Svelvikstrømmen er det sterk tidevannsstrøm som kan komme opp i 5 knop. I tillegg skal gjestebryggen forankres i en krevende byggegrunn.
Under utbyggingen skal skipstrafikk til og fra Drammen Havn gå uhindret i hele anleggsperioden.
«Det er klart vi er stolte av tillitten Svelvik Kommune har vist oss ved tildelingen av kontrakten, og vi ser frem til å starte det fysiske arbeidet. At vi vinner denne kontrakten befester den sterke posisjonen NRC Group Norge har opparbeidet oss innen utbygging og rehabilitering av havn,» forteller Marwan Mostafa, prosjektleder i NRC Group Norge.