Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge. Foto: NCR

NRC Group bygger kaianlegg i Skien

NRC Group sin anleggsdivisjon har blitt tildelt en kontrakt av Statnett for utbygging av kaianlegget på Skien havneterminal.

Det skriver NRC i en pressemelding fredag.

Kontrakten er på 35 millioner kroner, og arbeidene starter i september. Prosjektet er planlagt ferdigstilt januar 2021, skriver entreprenøren videre.

Statnett har bygget et nytt nasjonalt, temperert lager for reservetransformatorer på statsforetakets egen tomt på på Skien havn, og i forbindelse med det nye lagerbygget skal det bygges en ny kai for ilandføring av transformatorstasjoner fra skip.

– Utbygging av kai og havn er segmenter vi satser på i NRC Group Norge, og vi takker Statrnett SF for tillitten de utviser ved tildelingen av denne kontrakten, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge, i pressemeldingen.

– Vi har de senere årene bygd opp en ganske så imponerende referanseportefølje av kai og havneanlegg, og vi har høyt fokus på å være i front innen denne nisjen. Vi er heldige å ha en rekke dyktige eksperter internt i vår organisasjon, og med deres lange erfaring og utstrakte kompetanse er jeg sikker på at vi skal levere anlegget i henhold til byggherres kvalitetskrav, legger Storkås til.

Kaien skal bygges ut fra den nye lagerbygningen og har en bredde ut på omtrent 30 meter og en lengde på omtrent 30 meter.

Kaien skal fundamenteres til fjell ved utstøpte stålrørspeler.
Sjødybden ved kaifronten er omtrent 6,4 meter ved normal vannstand. Den innerste delen av kaien, med bredde rundt åtte meter, skal etableres på fylling. Det skal etableres to dykdalber som skal stå i sjø på stålkjernepeler. I tillegg skal det støpes to fundamenter på fjell utenfor kaien for fortøyningspullere.

Kaien bygges i betong med prefabrikkerte bjelker og halvfabrikat dekkeelementer for påstøp, og konstruksjonen stabiliseres ved hjelp av en rørvegg som forankres med skrå strekkstag til fjell.

Det skal i tillegg etableres en skinnegang 15 meter ut fra lagerbygningen som skal benyttes til vaskeplass, og den en forlengelse av skinneganger inne i lagerbygningen.

Det skal også leveres kaiutrustning som blant annet fendere og pullere, skriver NRC.