Administrerende direktør Arild Moe i NRC Group Norge og Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen, signerer kontrakten for forberedende arbeider på Skøyen. Foto: Fornebubanen

NRC fikk kontrakt på Fornebubanen

Fornebubanen har signert kontrakt med NRC Group Norge for forberedende arbeider på Skøyen.

Forberedende arbeider på Skøyen er en av flere entrepriser på Fornebubanen som igangsettes i perioden fra 2020 til 2024, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Arbeidene på Skøyen skal legge til rette for tunneldriving av Fornebubanen mellom Skøyen og Vækerø. Det skal anlegges riggområde, drives en 290 meter lang tilkomsttunnel (tverrslag) ned i berget fra et påhugg under Tingstuveien og fraktes ut steinmasser. Det skal også spuntes støttekonstruksjoner for byggegrop og tilkomst til tverrslaget. Arbeidet skal utføres i et trafikkert og tettbygget byområde, nær toglinjene på Skøyen der det passerer opptil 600 tog i døgnet.

- Vi er glad for å inngå kontrakt med NRC på de krevende og viktige forberedende arbeidene på Skøyen. Fornebubanen vil i tiden fremover utlyse kontrakter for alle tunnel- og grunnentrepriser fortløpende. De neste to kontraktene ut er forberedende arbeider på Madserud og på Lysaker/Lilleaker. Deretter settes tunnel- og grunnentreprise mellom Vækerø og Lysaker i gang, sier prosjektleder for tunnel i Fornebubanen, Ruth G. Haug i meldingen.

- Storsatsningen Fornebubanen legger til rette for en bærekraftig byutvikling, og vil sørge for effektiv og miljøvennlig transport for beboere i regionen. Vi gleder oss over å bli tildelt denne kontrakten på Fornebubanen, og ser frem til å være med på utbyggingen som kommer til å ha stor betydning for mange i fremtiden, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge i samme melding

Både Fornebubanen og NRC Group Norge vil ha stort fokus på HMS, da denne type arbeider i bynære strøk er krevende med tanke på støy og trafikk. Det vil bli lagt stor vekt på sikker trafikkavvikling både for tog, biltrafikk i Hoffsveien og myke trafikanter i Hoffsveien og Tingstuveien.