Notlager Egersund Herøy

Betongansvarlig og anleggskoordinator for B&E Partner Martin Pettersen (t.v.) og adm. dir. i Egersund Herøy Vidar Knotten har samarbeidet godt i anleggsprosessen.
BogEpartner

BogEpartner

Mlogo

Mlogo

NordvestMiljø

NordvestMiljø

varhauglogo

varhauglogo

Egersund Herøy har bygget 2.700 kvadratmeter nybygg som inneholder lager for fiskenot, produksjons-lokaler og kontorer. Multiconsult har stått for prosjektering samt prosjekt- og byggeledelse, B&E Partner har vært hovedentreprenør mens Varhaug Bygg & Montasje har levert stål og sandwichelementer.

Fakta

Sted: Mjølstadneset i Fosnavåg

Prosjekttype: Industribygg

Byggherre: Egersund Herøy

Hovedentreprenør: B&E Partner

Areal: Cirka 2.700 kvadratmeter nybygg

Prosjektkostnad: 75 mill. kr. eks. mva.

Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, SHA-koordinator: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Betong-, tømrerarbeid, anleggskoordinator: B&E Partner l Stålarbeider, fasade, tak: Varhaug Bygg & Montasje l Rør-, sprinkler- og ventilasjons-arbeid: Nordvest Miljø l Elektro: Proton Elektro l Grunnarbeid: Nordvest Anlegg l Maling, flislegging: Lenco l Porter: Assa Abloy l Betongelementer: Elementpartner l Hulldekker: Spenncon l Kraner: STAHL CraneSystems

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Aktiviteten bedriften Egersund Herøy driver i Fosnavåg Næringspark er ikke så ofte beskrevet i norsk offentlighet. Men bedriften er en stor og lønnsom aktør i verdikjeden med produksjon og lagring av store fiskeredskaper, samt leveranse av kraftig tauverk og wirer til offshore og oppdrett. Aktiviteten har eskalert så mye siden bedriften ble etablert på Mjølstadneset i 1999 at en nysatsing til 75 millioner kroner, før moms, ble nødvendig. Hele bygningsmassen er nå på 8.500 kvadratmeter.

Nybygget på 2.700 kvadratmeter er ikke sammenhengende, men bygget inntil den eksisterende bygningsmassen tre steder. Mot nordøst er det satt opp et bygg i to etasjer med grunnflate på 900 kvadratmeter. Der er det råvarelager på bakkeplan og produksjonslokale i andre etasje. Mot sør på samme side er det bygget et mindre bygg der det er administrasjon i kontordelen i andre etasje, på bakkeplan er eksisterende produksjons- og butikklokale utvidet. På kaien mot sørvest er det bygget et 600 kvadratmeter stort notlager, der fiskebåter kommer og leverer fra seg fiskenoten ved behov, for eksempel når fartøyet skal til service.

Vekstnæring

Denne aktiviteten som de færreste kanskje tenker over, er en vekstnæring.

– I 2016 omsatte vi for 39 millioner kroner, i fjor omsatte vi for 185,5 millioner kroner. Omsetningen er doblet på fire år. Vi har cirka 40 lagringsplasser for snurpenøter og i tillegg 181 enheter med trål og poser på lager for kundene, forteller administrerende direktør i Egersund Herøy, Vidar Knotten. Han har vært med siden avdelingen ble etablert. Nå er de 35 ansatte.

Betongansvarlig hos B&E Part-ner -Martin Pettersen forteller at de har vært med på alle utbyggingene siden starten i 1999. Det samme påpeker ansvarlig for prosjektering, prosjekt- og byggeledelse Leif Arne Hellvik i Multiconsult. Det er bygget på både i 2010 og 2015. Satsingen nå er den største siden oppstarten.

– Den første utbyggingen var før B&E Partner ble etablert, da jobbet jeg for en annen aktør. Men jeg har vært med på alle utbyggingene, forteller Pettersen. Siste byggetrinn ble ferdig overlevert ved nyttår.

Betong og stål

– Grunnforholdene var greie med en stort sett ferdig planert tomt. Vi måtte flåsprenge noen steder, ellers var det en grei tomt. Vi støpte pilastere forankret i fjell, fylte tomten med pukk og støpte såle og ringmur oppå. På ringmuren er det montert en brystningsmur på cirka en meters høyde rundt bygget. Denne er levert som ferdigelement. I det største produksjonsbygget mot nord i to etasjer er søylene på 6,6 meter i første etasje stedstøpt. Dragerne er en kombinasjon av stedstøpte og prefabrikkerte ferdigelementer. Det er hulldekker som etasjeskiller. Elementpartner på Åndalsnes har levert prefabrikkerte betong-elementer, mens Spenncon i Hjørungavåg har levert hulldekker. I andre etasje er bærende konstruksjoner i stål. Alle yttervegger er sandwichelementer. Alt av stål og sandwich er levert av Varhaug Bygg & Montasje som har hatt en stor leveranse her. De har også gjort arbeidet med taktekking og levert aluminiumsvinduer og ytterdører, forteller Pettersen.

I kontorområdene er det gjort noe tømrerarbeid. Her er det også rehabilitert sosial sone og møterom. Kontorene er adskilt med systeminnredning levert av B&E Partner. På gulvene er lagt parkett, vegger er malt gips og i tak er det systemhimling. I produksjons- og lagerområdene er det vekselsvis epoxy og eksponert betong på gulvoverflater. Det er lagt et omfattende rørsystem for VVS og sprinkleranlegg. Ifølge Knotten er det lagt 5,5 kilometer med rør.

I snitt har 10-20 arbeidere vært involvert i utbyggingen som startet høsten 2022, alle fag inkludert. B&E Partner har hatt 8-10 arbeidere på anlegget.

– Anlegget har vært i full drift mens utbyggingen har pågått. Det har gitt noen utfordringer, men begge parter har vært fleksible så det har løst seg bra, sier Pettersen.

Ifølge Knotten var American Seafoods den største kunden deres i fjor. Bedriften som driver fiske i Alaska, bestiller utstyret og får det levert i konteiner. De står selv for frakten til Seattle i USA.

Det er mye verdiskapning på denne flere hundre meter lange kommunale kaia. Nærmeste nabo til Egersund Herøy er Havila-konsernet der nestoren Per Sævik fortsatt styrer. Bortenfor der ligger bygget Horisont eid av rederiet Ervik & Sævik, et bygg Byggeindustrien skrev om da det sto ferdig i juni 2022.

Logistikken til Egersund Herøy er smart, med kaia der de store fiskefartøyene legger til med bakparten inntil. Det er bak på båten fiskenøtene og andre fiskeredskaper er lagret. I notlageret mot sjøsiden er det store porter med kraftige heiser innenfor. Opptil 50 tonn tunge nøter heises inn og lagres i adskilte båser. Heisene i det nye notlageret kan løfte fem tonn. Det er tilstrekkelig siden noten dras inn.

Det er enorme dimensjoner på både fiskenøter, tauverk og wirer.

– De lengste nøtene brukt til fiske etter pelagiske arter er 800 meter lange. For offshore kan en wire ha en diameter på 122 millimeter. I tillegg til fiskebåter leverer vi utstyr til oppdrett og offshore, som brønnbåter, verft og oljefartøy, forteller Knotten.

– Satsingsvillig ledelse

Knotten berømmer ledelsen i konsernet Egersund Group for satsingen. Selskapet med base i nettopp Egersund er en stor utstyrsleverandør til fiskeri, akvakultur og offshore. Egersund Herøy ligger under grupperingen «Fishing» med til sammen tolv selskaper lokalisert langs kysten fra nord til sør, i tillegg til avdelinger i Danmark og på Island. Egersund Group AS er blant annet majoritetseier i børsnoterte AKVA Group. Sentrale eiere i morselskapet er Hans Kristian Mong og Frode Teigen.

– Ledelsen har vært veldig satsingsvillig, vi har fått ja til det vi har bedt om. Uten dem hadde ikke denne satsingen skjedd, da hadde det vært som det var. Vi har snakket om prosjektet siden 2018-2019. Jeg var med og tegnet opp de første skissene til hvordan vi ønsket det. Jeg har vært her siden oppstarten og var 20 år på sjøen før det, så jeg vet litt om både hva som fungerer og ikke fungerer. Vi har hatt en tett dialog med Multiconsults avdeling i Egersund som har prosjektert anlegget. Etter noen runder i styret har det løst seg. Og lokalt har vi hatt en god dialog med B&E Partner. Du kan si det har vært korte beslutningslinjer i byggeprosessen lokalt med folk vi kjenner. Vi er veldig fornøyd både med prosessen og anlegget slik det er blitt, sier Knotten. Han forteller at anlegget allerede er for lite, men noen videre utbygging ser han ikke for seg med det første siden tomten er fullt utnyttet.


Flere prosjekter