Norskog priser alternativt KrF-budsjett

Norskog stiller seg bak KrFs alternative budsjettforslag i det partiet foreslår å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog ut av familie.

Det skriver Norskog i en pressemelding fredag.

Siden 2005 har gevinst ved salg av skog blitt beskattet hvis eiendom ble solgt ut av familien, men ikke ved salg til familiemedlemmer. Dette har medført at mange eiere velger å beholde skogen i påvente av at et familiemedlem skal kjøpe.

Dette mener Norskog bidrar til å konservere en eiendomsstruktur som er uheldig for en viktig verdiskaping.

– Forslaget er derfor helt påkrevd for å få utvikling i eiendomsstrukturen i skogbruket. Dette igjen vil igjen lede til økt hogst og grunnlag for viktig videreforedling, uttaler Norskog i pressemeldingen.

Av landets 130.000 skogeiere er det, ifølge Norskog, en overvekt av små eiendommer som i liten grad leverer viktig tømmer til industrien, fordi inntekten fra skogen utgjør en uvesentlig del av familiens inntekt.

I dag hogges årlig 35 prosent av det som vokser til av skog i Norge. Svenskene hogger på sin side 80 prosent, heter det i pressemeldingen.