Det kan se ut til at vi er forbi bunnpunktet, og husholdningene ser ut til å ha gjenvunnet troen på egen økonomi for de neste tolv månedene, ifølge Finans Norge. Foto: Erlend Aas / NTB
Det kan se ut til at vi er forbi bunnpunktet, og husholdningene ser ut til å ha gjenvunnet troen på egen økonomi for de neste tolv månedene, ifølge Finans Norge. Foto: Erlend Aas / NTB

Norske husholdninger viser gryende tegn til optimisme om økonomien

Etter et historisk lavmål i 2022 viser Finans Norges forventningsbarometer at norske husholdninger har en stigende tro på framtiden.

Nordmenns forventninger til egen og norsk økonomi for første kvartal er fortsatt svært lave, viser den kvartalsvise rapporten fra Finans Norge. Likevel er det tegn til en gryende optimisme og økt tro på framtiden.

– Det kan se ut til at vi er forbi bunnpunktet, og husholdningene ser ut til å ha gjenvunnet troen på egen økonomi for de neste tolv månedene, skriver Finans Norge til NTB.

Finans Norge er del av NHO og representerer finansnæringen i Norge. Hvert kvartal lager de sammen med Verian, tidligere Kantar, et forventningsbarometer som måler norske husholdningers forventninger til sin egen og landets økonomi. Målingen er blitt utført helt tilbake til 1992.

Forbruket er justert

Husholdningene melder at egen økonomi er forverret det siste året, men antallet er færre enn samme måling i fjerde kvartal. Folks framtidstro er bedre, samtidig som de opplyser at forbruket er justert, og at det er lav interesse for nye store anskaffelser i bolig, bil, båt eller andre kapitalvarer i året som kommer.

– Det er oppsiktsvekkende at husholdningene er så positive til egen økonomi fremover. I tillegg til at de nok har justert forbruket gjennom renteøkningene, er det naturlig å knytte dette stemningsskiftet til at husholdningene tror vi er nær rentetoppen, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Hun nevner også faktorer som at inflasjonen synes å ha kommet under kontroll, at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og at folk flest opplever jobbtrygghet.

Kamp om bankkundene

Olrud Moen tolker også responsen som et varsel om at husholdningene heller vil nedbetale lån de allerede har, enn å ta opp nye. Det vil innebære svak utlånsvekst og fortsatt sterk konkurranse mellom bankene framover.

– I et marked som knapt vokser, blir det dermed hard konkurranse om kundene, skriver direktøren og viser til en rapport om at utlånsmarginene for banker i Norge er på et historisk lavt nivå.

Mange uttrykker imidlertid et sterkere ønske om bruke penger på å reise. Finans Norge-direktøren advarer om at den norske krona fortsatt er svak, og at ferien fort kan bli dyrere enn først tenkt. Hun sier ferien uansett ikke bør finansieres med kreditt dersom en ikke har penger til å betale tilbake innen rimelig tid.

– Det er nok ikke helt tilfeldig at vi ser et oppsving nå. Mange familier planlegger og bestiller sommerferie i disse dager, påpeker Kari Olrud Moen.

Følger enten USA eller Europa

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at tallene fra Finans Norges forventningsbarometer kan leses på to måter:

– På den ene siden viser tallene at folk har fått tro på egen økonomi igjen, og det er den høyest målte optimismen siden rentehoppene startet for over to år siden.

Det kan føre til at folk bruker mer penger, økt prisvekst og legge press på renten igjen. Det har vi sett i USA, og det kan skje i Norge også, advarer Knudsen.

– På den andre siden sier folk at de vil spare og utsette store innkjøp og investeringer. Det betyr at folk er forsiktige og kjenner på økte rentekostnader. Dette vil i så fall bidra til å motvirke prisstigning og økte renter. Dette har vi sett skje i Europa.

Sjeføkonomen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til den norske økonomien framover.