Norsk Offshoredag 2002

Norsk Offshoredag vil bli avholdt 23.mai på Grand Hotell i Oslo for første gang. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sammen med Norsk Stålforbund står bak arrangementet.

Norsk Offshoredag er et arrangement som henvender seg til de som arbeider med offshorekonstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel idag og framover. Arrangementet er lagt opp med følgende hoveddeler: •Hovedtemaer : Sentrale offshore-temaer og kort informasjon om offshore byggeprosjekter siste år •Prosjektpresentasjoner : Gjennomgang av utfordringer i sentrale offshoreprosjekter •Subsea, forankring, risers : Presentasjon av områder på pløattformer med spesielle utfordringer %#149;Offshore framover : Orientering om kommende prosjekter på norsk sokkel